עמוד הבית > תקשורים

פסח – תהליך מעבדות לחרות – תקשור דרור משולם


יש ילדים יקרים, בערב שכזה שמוקדש כולו לחרות, מתקיימת האנרגיה של אותה חרות. באותו אופן של משהו שאיננו יכול להתכלה ואיננו נגמר לעולם. אותו מצב של חרות המתקיים מתוך אותם מצבים אשר הופכים להיות כדבר, אשר הופך להיות  דבר והיפוכו. כדבר אשר יכול לצאת מתוך דבר. גם באותן תקופות אשר מייצגות את אותו מצב אשר הופך להיות אותה עבדות, אותם סורגים, אותו מצב אשר סוגר על בני האדם. מתוך מצב אשר כביכול איננו תלוי ובלתי הפיך.. ובונה בתוכו את אותה אפשרות ואופציה לאותו מקום של אנרגיה ששמה חרות, להתקיים בו זמנית. בדיוק כשם שיש באותו מקום של מדבר ושממה, את אותו אזוב או צמח שיצמח למרות הכל וייפתח חיים ראשוניים מכל מקום של אין.. ושל ריק..
ושל מצב אשר מתקיים מתוך החוסר המלא. אין מצב שלמות, אשר הופכת להיות כמצב אשר איננו הפיך. כעבדות ללא האופציה המתקיימת כחרות. ועל כן, כאשר מתקיימים מצבים בחיי האדם אשר מרגישים אנחנו כאסירים, שמרגישים את כל אותם לחצים הופכים והופכים להיות כרשת סוגרת וחונקת את כל אותה אופציה של חופש, מתקיימת תמיד גם האפשרות להגיע מתוך מצב של עבדות, למקום אשר מבקש את אותה תובנה, את אותה תוצאה של אותה למידה כשיעור, על מנת לשחרר את אותו פלונטר, ממקום אשר אוחז את החוט הבסיסי הראשוני ולפרום את אותה נקודת מוצא, אשר תביא גם את החופש בסופו של דבר. ועל כן, אותו מצב אנרגטי של עבדות וחרות, לוקח במקום של מכלול, את אותה קבוצה נשמות – כערבה זה לזה – ממקום של יציאה משותפת קולקטיבית, ממקום של מסר תומך.. וממקום אנרגטי אשר מתקיים עבור כולנו באותו האופן ובאותה במידה, כאותה אחיזה אשר הופכת להיות כללית – והופכת מתוך הכלל גם את הפרט, על מנת שיהיה חלק מתוך הכלל.. וגם יהיה האחד והיחיד והמיוחד, מתוך רשת שלמה, אשר מדברת בסופו של דבר על אחדות. ועל כן, דומה מושך דומה ועל כן באותה קבוצת נשמות, המתקיימת ברבדים מקבילים עליונים, כאשר אותם חלקים וניצוצות מתקיימים בזהות דומה, כאשר הופכים אתם לרסיסים של ניצוצות המתקיימים זה לצדו של זה באחדות מושלמת - כביכול כשכפול של אותם תדרים אשר מרגישים כדומה מול דומה, יש והחופש האמיתי הוא להבין ולקבל את אותה אחדות הרמונית גם על פני האדמה.. ומתוך מקום של חרות, לתת לכל אחד את מקומו לצדכם, ללא המקום אשר מגביל, ללא המקום אשר כביכול הופך להיות זה על חשבונו של זה וללא מידת ההשוואה, ההופכת דבר אחד לטוב יותר ודבר אחר לשונה.. אלא רק מתוך המקום אשר לוקח מתוך מיטב הניצוצות – לדבר אחד שלם. ובשלם הרי מתקיים הכל.

יודעים אתם וכבר דובר שבאותו שלם יכול להיות מהות, אשר הופך מתוך מקום שלם, גם עולם ומלואו – ללא המגבלות, ללא הבדלים ומכאן גם בא החופש ואותה חרות. אותו מקום אשר לוקח את הקירות וההשוואות וההבדלים, את אותם בתי משפט, את אותם חוקים ומצוות, את אותם מצבים אשר בסופו של דבר יוצרים אצל האדם, את אותו צורך של ליצור ציונים של טוב ורע, של שחור ולבן, של מותר ואסור.. הופך את המקום לחדרים של בית כלא, כאשר המקום אשר מבקש להרוס את אותן מחיצות וסורגים, אינו המקום אשר מבקש ליצור את האיסורים ומבקש לבטל את כל המגבלות, על מנת לצאת לחופשי. אותן מגבלות אשר בני האדם יוצרים עבור עצמם, הן אותן עבדויות. אותו עבד קטן אשר שזור בתוככם, הנו על מנת שתביאו את עצמכם למקום אשר מתירים אתם לעצמכם את המקום אשר נותן את כל ההזדמנויות, אשר יתקיימו בו זמנית ובכל תדר במקביל. מתוך מצב אשר יצירה תיהפך להיות מקום אשר רואה את התמונה הכללית בכללותה ומאפשר לכם להיות כל אשר תחפצו. אנשים אשר יוצרים את המציאות מתוך מקום של בחירה חופשית, מתוך מקום המאפשר לנו את אותה הגשמה בצורה אוטנטית וישרה. מתוך מצב אשר איננו מקיים את  אותם חישובים תפלים, אלא רק נותן את המצב שיתקיים כהרף עין. בכוח מחשבה, אשר הופכת להיות מכווננת אל הטוב ביותר. מצב של חופש וחרות, נותן לטוב ביותר להתממש, מתוך מצב אשר יודע גם להכיל.. ויודע גם לקחת עבור עצמנו את אותו מקום של יצירה, אשר מבקשים אנחנו כביכול בקול, גם למקום של התממשות. אותו מקום של התממשות, הופך להיות כלי אין סופי, אשר יכול להכיל את כל אותן תוצאות, אשר כביכול מבקשים אנחנו לעצמנו, אך איננו יצרנו את אותו כלי, על מנת שיקלוט ויכיל את אותן מקומות אשר בחרות, מטבע הדברים - מתוך החופש, הנם ללא גבולות - ללא מידות וללא מקום מגביל.. ועל כן, כאשר מתקיימים בתוכנו אותן מחיצות, אותן גבולות, כיצד נוכל לבקש בו זמנית, את אותו מצב אשר חף מכל מקום אשר מכשיל – ונבקש להכיל את הגודל?.. מתוך מקום אשר בנו ככלי, ישנן אותן מחיצות ומגבלות.. ואותם מדורים, אשר אינם מכילים את אותו מצב אשר הופך להיות כביכול, לטוב ביותר החופשי?, כאשר המסר הכפול מתקיים בתוכנו, הנו מצד אחד לאחל עבורנו ולחלום אל הדבר הטוב ביותר עבורנו – ללא גבולות.. וכל הכלים אשר אמורים להכיל אותנו ללא גבול, מלאים בגבולות?.. ועל כן ההתנגשויות ועל כן המלחמות ועל כן המקום של העבד ועל כן המקום אשר הופך להיות מבלבל.. מתוך חוסר שיתוף פעולה והרמוניה ומתוך חוסר אחדות.

אותה אחדות, הופכת להיות בחרות, אותו מצב אשר יממש את הבקשות שלנו גם כהרף עין. מכיוון שמתקיים בתוכנו המסר האחיד, כאשר הבחירות מחוברות אל המעשה. כאשר המעשה הופך גם תוצאה, יש ובידנו להכיל!. כאשר אותה הכלה הופכת להיות חופש ללא תלות וללא אחיזה, ללא המקום אשר פוחד: מתי ייגמר או מתי ישתנה?.. או מתי יבוא המקום אשר כביכול ייהפך לנזק.. אותו מקום של אמונה בחופש! – האמונה הנה החופש האמיתי לנו! ומתוך המקום המתחבר לאין גבול ולאין מחיצות, יש גם מספיק לכולם וזוהי הרי האחדות. כך שאותו מקום של עבדות וחרות, הנו המקום אשר מגביל או יוצר את אותו תדר של אחדות.
בתדר של אחדות יש את האחד. יש את ה-דו – הדואליות.. ויש גם את המקום שמתחיל ב-א' ונגמר ב-ת' ויש בפנים את הכל!.. ובתוך המקום שיש את הכל, יש תמיד את המקום של האלוהות, בשמו אשר נקרא כ-א' ו-ל', באותו צופן של האלוהים הפנימי, גם את המקום של אחדות עם בריאה.. ומתוך אדם אשר לוקח את העבד ומשחרר אותו ומייצר עבורו את החרות ונותן את המקום האלוהי של היצירה מתוך אחדות עם הבריאה כולה, מתקיים מצב אשר מכנים היום "מלאכים אנושיים".. וכולכם היום, ביום שכזה, הופכים לתוך מצב אשר מבין. לתוך מצב אשר מתמגנט. לתוך מצב אשר מתפתח. לתוך מצב אשר יודע לייצר את אותו תהליך, אשר הולך לקראת אותו אור. כאותו פרפר אשר נמשך אל אותו מקור אנרגיה.
יש ומולכים אתם למקום טבעי. לאותו מצב אשר מפתח היום את דרככם לתוצאה טבעית, אשר נבחרה מראש, על ידי זה שנבחרתם ובחרתם להיות אנשים של אור.. ועל כן, המצב היום המתבקש, הוא לזהות את אותם מצבים אשר עומדים היום בניכם לבין אותו מקום של הגשמה והתגשמות. למקום של תוצאה שתייצר עבורכם גם את הפרי לפועלכם. את המקום אשר יוצר בעבורכם את החופש האמיתי. את החרות כולה. את המקום של האחדות. את המקום של הבריאה. את המקום של היצירה. מכיוון שכל עוד אתם נמצאים בגוף – זה עולם היצירה.. ובעולם היצירה, כאשר נביא את האחדות עם עולם הבריאה, נייצר באמת אלוהות בפיזי, אשר יכולה עבורכם, להגשים כל דבר. יש ועליכם היום להכין את הכלי, על מנת שיכיל גם את אותה יצירה.. ולא יהיה המצב כלחם חסד, אשר אין בו תועלת.
..ועל כן, יש ומתבקשים אתם ילדים יקרים, להתחבר כל אחד ואחד לאותו מצב שיזהה היום, בעזרה, אל המקום אשר מוגדר כעבד ולשחרר אותו. מתוך מקום אשר מתבקש היום להגדיר עבורכם ולזהות, מתבקשים אתם להציב שאלה אחת, אשר תתייחס אל המקום שיעזור ויסייע לכם, על מנת שיהפוך לתשתית של זיהוי, של מה רוצה אני לשחרר היום, בתהליך שמתממש וימשך, מעבר לאותה תובנה ולאותן שאלות כמדיטציה. מתבקשים לייצר שאלה, כל אחד בתוכו, עם שמו המלא ושם אמו.

 

 

*קטע מתקשור שנערך בערב חוויה, כחלק מתהליך עבודת צמיחה אישית,
  בנושא: "מעבדות לחרות" שנערך בגליל,   יומיים לפני ליל הסדר .2005

תוכן פעילויות  
חדשות ועדכונים  
הרצאות וערבי חוויה
גלריות וקטעי וידאו  
מאמרים
טור שבועי
תפילה  

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים